Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov

1. kniha kráľov 8:56

Raz pochopíme, že Boh mal dôvod pre každé nie, ktoré nám povedal počas nášho života.

On nám to ale dokonca už v tomto živote vynahradí. Keď sa Boží ľudia sužujú a znepokojujú, že na ich modlitby neprišla odpoveď, často vidíme, že Boh pracuje, aby im odpovedal oveľa slávnejším spôsobom. Príležitostne to môžeme zazrieť, ale úplne odhalené to bude až neskôr.

Milá duša, ak Boh povie ÁNO na našu modlitbu,
vtedy je slnko zlaté a obloha modrá,
do kroku vyzýva nás oboch cesta hladká, dobrá;
vtáci nám spievajú, keď kráčame,
a pijeme z prameňov, čo pri ceste nachádzame.
Zastavíme sa a trháme kvety, čo pri ceste rastú,
Boh šťastnú a stále krajšiu robí cestu našu,
ak hovorí ÁNO na našu modlitbu.

Ak Boh hovorí NIE na našu modlitbu,
zavisnú oblaky ťažké, tmavé, chmúrne
a cestu zahatia skaly hrboľaté, drsné.
A kým ostrý vietor štípe mrazom, zimou,
na konci tej cesty tam ťa čaká domov;
a toto sú skúšky, ktoré nám posiela,
aby nás zohnal ako ovce do Svojho košiara,
keď povie NIE na našu modlitbu.

Keby sme len mali vieru a nehnali sa za vecami.

„Utíš sa pred Hospodinom a očakávaj na Neho,” (Ž 37:7) – očakávaj na Jeho úplné vysvetlenie, ktoré však nebude odhalené, kým Ježiš Kristus znovu nepríde! Zobral Boh vôbec niečo človekovi bez toho, že by to mnohonásobne nevrátil? Čo by sme si teda mali myslieť, ak On okamžite neobnoví, čo bolo odobraté? Je dnešok jediný deň, keď On pracuje? Má aj iné záujmy okrem tohto nášho malého sveta? On stále pracuje aj po našej smrti, alebo sa dvere hrobu otvoria do ničoho len do nekonečnej tmy a večného ticha?

Dokonca aj keď obmedzíme naše rozmýšľanie len na tento život, platí, že Boh sa nikdy nedotýka srdca so skúškou bez toho, že by mu nechcel udeliť ešte väčší dar alebo požehnanie.
Človek, ktorý vie čakať, rastie do výnimočnej veľkosti Božej milosti.

Výber

Keď mrazy udrú do údolia,
vrcholy hôr sú sivé, zahmlené
a kvety v rozkvete sú zničené
i pôvab lúk sa stráca do diaľky,
vtedy milujúci Otec šepká:
„To pochádza z Mojej ruky.”
Si požehnaný, ak Mu dôveruješ
aj vtedy, keď Ho nechápeš.

Ak po rokoch lopoty a driny
celý tvoj blahobyt uletel preč, vdiaľ
a ruky ti celkom prázdne zanechal
i tvoje vlasy začali už šedivieť,
pamätaj, že tvoj nebeský Otec
vlastní moria, zem i celý svet.
Si požehnaný, ak Mu dôveruješ
aj vtedy, keď Ho nechápeš.

Výber

L. B. Cowman
z knihy Pramene v púšti
Nikdy nie sme z dosahu pokušenia (14. 09. 2021) Ale ja sa modlím (12. 09. 2021) Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov (10. 09. 2021)