Hospodin miluje

Ozeáš 3:1

Veriaci, rozpomeň sa na všetky svoje zážitky.

Rozmýšľaj, ako ťa Pán viedol cez púšť. Ako ťa sýtil a obliekal každý deň. Znášal tvoje zlé správanie, tvoje reptanie a túžbu po mastných hrncoch v Egypte. Sýtil ťa mannou z neba a rozbil skalu, aby ťa napojil. Rozmýšľaj o tom, ako Jeho milosť bola postačujúca vo všetkých tvojich problémoch. Jeho krv bola odpustením všetkých tvojich hriechov. Jeho prút a palica ťa potešovali. Keď spomínaš na lásku svojho Pána, vierou vzhliadni Jeho lásku, ktorá ťa len čaká. Pamätaj, Jeho krv a zmluva je viac ako len spomienkou. On, ktorý ťa miloval a omilostil, ťa nikdy neprestane milovať a omilosťovať. On je alfa a bude aj omegou. On je prvý a bude aj posledný. Preto rozmýšľaj, keď kráčaš temným údolím smrti. Nemusíš sa báť zlého,
pretože On je s tebou. Keď budeš stáť v studenom prúde Jordánu, neboj sa.

Smrť ťa nemôže odlúčiť od Jeho lásky.

A keď dosiahneš záhady večnosti, nemusíš sa chvieť. „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ Či to neobčerstvilo tvoju lásku, duša moja? Neprivádza ťa to k láske k Ježišovi? Či pohľad na nekonečné pláne Jeho lásky nezapáli tvoje srdce a neprivedie ťa k radosti v Pánovi tvojom Bohu?

Zaiste, rozmýšľajúc nad láskou nášho Pána, naše srdcia horia v nás a túžia po Ňom ešte viac.

Charles Spurgeon
Modlitba je linka, ktorá nás spája s Bohom (03. 12. 2023) Nič nerobí Písmo vzácnejšie ako časy „otroctva” (01. 12. 2023) Hračky a ozdôbky sa dajú ľahko kúpiť, ale najcenne ... (29. 11. 2023)