... ale vás zase uvidím, a vaše srdce sa bude radovať, a vašej radosti nevezme nikto od vás.

Evanjelium podľa Jána 16:22

Cudzinec prišiel ku krásnej vile na brehu jazera, ďaleko od cesty.

Zaklopal na bránu záhrady, starý záhradník otvoril ťažkú závoru a pozval ho dnu. Zdalo sa, že starý človek je rád, že ho vidí a ukazoval mu okolo krásy záhrady. Ako dlho ste tu? - spýtal sa cudzinec. - Dvadsaťštyri rokov. - Ako často v tom čase tu bol váš pán? Kedy tu bol posledný raz? - Pred dvanástimi rokmi. - Píše často? - Ani raz. - Kto vás vypláca? – Jeho úradník v meste. - Ale ten chodí často? - Ani raz tu nebol. - Kto teda chodí? - Som tu väčšinou sám a je to veľmi zriedka, že aj len cudzinec príde. - Držíte svoju záhradu v takom dokonalom poriadku, akoby ste očakávali svojho pána zajtra. - Akoby mal prísť dnes! – zvolal starý človek.

Držíš aj ty svoje veci v poriadku, akoby mal dnes prísť Pán Ježiš?


Iste prídem skoro! Amen.
Prídi teda, Pane Ježiši!
PS 77, 1

Dr. Viera Roháčková
A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu (16. 10. 2021) Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platno ... (14. 10. 2021) Nemôžeš spraviť to isté? (12. 10. 2021)