Čo bolo dôvodom ich chvál?

“Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.”
Lukáš 2:20

Čo bolo dôvodom ich chvál?

Chválili Boha za všetko, čo počuli - za dobrú zvesť o veľkej radosti, že Spasiteľ sa narodil medzi nich. Napodobnime ich. Nech zaznie pieseň vďakyvzdania, že sme počuli o Ježišovi a záchrane, ktorú priniesol. Taktiež chválili Boha za všetko, čo videli. Toto je najkrajšia pieseň, ktorú sme zažili, ktorá sa dotkla nášho vnútra, ktorá sa stala našou piesňou Kráľovi. Nestačí počuť o Ježišovi. Počutie naladí harfu, ale prsty živej viery musia zahrať tóny. Ak si vierou uzrel Ježiša, nestrp žiadne pavučiny medzi strunami harfy. Nech hlasno zaznie tvoja pieseň chvály, nech radostne zaznie tvoja harfa a žalm. Pastieri chválili Boha za zhodu medzi tým, čo videli a počuli. Všimni si poslednú časť – „ako im bolo povedané". Či si sám nenašiel, že evanjelium je naplnením toho, čo Biblia predpovedala?

Ježiš povedal, že v Ňom nájdeš odpočinutie - nenašiel si v Ňom pokoj?

Povedal, že budeš mať radosť, potešenie a život skrze vieru v Neho - neprijal si toto všetko? Nie sú Jeho spôsoby spôsobmi radosti a jeho cesty cestami pokoja? Zaiste môžeš povedať s kráľovnou zo Sáby: „Nepovedali mi ani polovicu." Spoznal som Krista úžasnejšieho, ako mi ho vykreslili Jeho služobníci. Pozrel som na Jeho podobizeň, ako ho oni namaľovali, ale bola to jednoduchá mazanica v porovnaní s Ním. Kráľ vo svojej kráse žiari jasnejšie ako všetky krásy, ktoré si dokážeme predstaviť. Zaiste to, čo sme „videli" drží krok, ba dokonca ďaleko prevyšuje, čo sme „počuli".
Chváľme a velebme Boha za Spasiteľa tak vzácneho a tak lahodného.

Charles Spurgeon
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (02. 07. 2022) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (30. 06. 2022) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (28. 06. 2022)