KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Evanjelický dom starostlivosti,
Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Oddelenie Spoločná hospodárska správa:

Cirkevné zbory – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zriadili pre správu budov v podielovom spoluvlastníctve: Areál Evanjelické domu starostlivosti (Partizánska 2 a Palisády 27), Jozefská 6 a Jozefská 4, Panská 8, Zámočnícka 7 a Zámočnícka 10, byty na ulici Palisády 53 (12 bytov z 15tich) a jeden byt na ulici Mateja Bela 2 kontaktné miesto:

CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Oddelenie Spoločná hospodárska správa
Partizánska 2
811 03 Bratislava
Tel.: 02/207 604 54
E-mail: hospodarskasprava@ecavba.sk

Kancelária Oddelenia Spoločná hospodárska správa sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží so vstupom cez blok B (vchod cez schodisko od kaviarne Scherz z ulice Palisady), zvonček: Spoločná hospodárska správa.

Úradné hodiny: pondelok - piatok: 8.30 - 13.00. V čase mimo úradných hodín nás kontaktujte telefonicky alebo emailom

Pracovníci SHS:
Ing.Branislav Durmis, riaditeľ SHS, e-mail: riaditel@ecavba.sk, mobil: 0911 177 153
Ing.Jozef Minarič, zást. riaditeľa SHS a správca areálu EDS, e-mail: jozef.minaric@gmail.com, mobil: 0905 206 958

Na adrese SHS sa eviduje, vybavuje a archivuje aj agenda zaniknutého Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava (zanikol 15.2.2013)

Správca ubytovacieho zariadenia(internát) a ubytovanie:
- edsecavba@gmail.com,

Riaditeľ domova sociálnych služieb pre seniorov (SED)
Mgr. Beata Dobová - info@sedba.sk, 00421 907 830 684

Vrátnica: mobil: 00421/950 534 340, pev. linka : 00421/220 760 435