Bežať „trpezlivo” je veľmi ťažké

Buďme vytrvalí v zápase.
List Židom 12:1

Samotné slovo „bežať” predpokladá nedostatok trpezlivosti alebo túžbu dosiahnuť cieľ. Obvykle si myslíme, že treba viac trpezlivosti na to, aby sme ležali alebo ticho stáli. Trpezlivosť si predstavujeme ako anjela, ktorý stráži posteľ chorého človeka. Nuž neverím, že najťažšie je byť trpezlivý v chorobe.

Existuje aj iný druh trpezlivosti, o ktorej si myslím, že sa dá ťažšie dosiahnuť - trpezlivosť, ktorá dokáže bežať.

Ležať v čase smútku alebo byť vyrovnaný po finančnom neúspechu určite vyžaduje veľkú silu.

Ale viem o niečom, čo predpokladá dokonca ešte väčšiu silu – schopnosť pokračovať v práci po finančnom neúspechu, silu stále bežať aj s ťažkým srdcom a energiu konať svoje každodenné úlohy s hlbokým smútkom ducha. Tak by konal Kristus Pán!

Mnohí z nás by zvládli smútok bez sĺz, ak by sa mohli vyplakať v súkromí. Ale najťažšie je to, že väčšina z nás musí dokazovať svoju trpezlivosť nie v posteli ale na ulici, kde to každý vidí. Sme vyzvaní, aby sme potlačili svoj smútok nie v pokojnej nečinnosti ale v aktívnej práci – ktorá prispieva k radosti iných. Žiadny iný spôsob potlačenia smútku nie je taký ťažký ako tento, lebo ten skutočne znamená bežať „s trpezlivosťou”.

Milý Syn človeka, toto bola Tvoja trpezlivosť. Znamenala čakať aj bežať naraz – čakať na konečný cieľ a súčasne konať menšiu prácu. Vidím Ťa v Káne Galilejskej, kde si premenil vodu na víno, takže svadba sa neprekazila. Vidím Ťa na púšti, vidím Ťa, ako si tisíce nasýtil chlebom, jednoducho si im pomohol v dočasnej núdzi. Celý ten čas si mal veľký smútok – s ktorým si sa nepodelil, ani si o ňom nehovoril. Iní si môžu žiadať dúhu na oblakoch (1M 9:13), ale ja budem prosiť od Teba ešte viac. Urob, prosím, na mojom oblaku dúhu, ktorá prinesie službu radosti iným.

Moja trpezlivosť bude len vtedy dokonalá, keď budem pracovať na Tvojej vinici.
George Matheson


Keď sa stratia všetky naše nádeje,
vtedy je najlepšie vložiť ruky do práce
- do práce pre iných.
Lebo sila zniesť smútok sa nachádza v práci
a dobre je na tom ten, kto sa učí,
že robiť radosť iným je najlepší liek na vlastný žiaľ.


L. B. Cowman
z knihy Pramene v púšti
Dávid sa dopytoval Hospodina (11. 04. 2021) On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov (09. 04. 2021) Tento biedny volal, a Hospodin počul a vyslobodil ... (07. 04. 2021)