Navzájom sa modlite za seba

List Jakuba 5:16

Ako povzbudenie k radosti z príhovornej modlitby, pamätaj, že to je Bohu najdrahšia modlitba.

Kristove modlitby sú takéto. Ani jedno zrnko kadidla, ktoré náš Veľkňaz položí na zlatú kadidelnicu, nie je za Neho. Jeho prosby sú najprijateľnejšie zo všetkých prosieb. Čím viac je naša modlitba podobná Kristovej, tým je milšia. A tak zatiaľ čo prosby z nás samých budú prijaté, naše žiadosti za druhých, majúc v sebe viac ovocia Ducha, viac lásky, viac viery, viac bratskej láskavosti, budú, pretože sú podstatou podobné Ježišovým, najmilšou oferou, ktorú môžeme ponúknuť Bohu. Budú vzácnou obetou. Pamätaj, že príhovorná modlitba je nesmierne bežná.

Aké zázraky priniesla!

Písmo je plné jej úžasných činov. Veriaci, máš mocný nástroj vo svojich rukách, používaj ho neustále, používaj ho s vierou a budeš dobrodincom svojich bratov. Keď ťa počúva Kráľ, hovor s Ním o trpiacich členoch Jeho tela. Ak si bol láskavo pustený blízko k Jeho trónu a Kráľ ti povedal: „Požiadaj o čokoľvek a dám ti to“, nech tvoja prosba nie je za seba, ale za mnoho tých, ktorí potrebujú Jeho pomoc. Ak si bol obdarený milosťou a nie si orodovníkom za iných, potom tá milosť musí byť menšia ako horčičné semienko. Máš dostatok milosti, aby vytiahla tvoju dušu z pohyblivých pieskov, ale nemáš hlboké prúdy milosti.
Inak by si niesol vo svojom radostnom korábe ťažké bremená druhých a priniesol im bohaté požehnania od tvojho Pána, ktoré by bez teba nemuseli získať.


„Nech moje ruky zabudnú svoju zručnosť,
môj jazyk nech je tichý, studený a nehybný,
moje srdce zabudne tĺcť,
ak ja zabudnem na trón milosti.“

Charles Spurgeon
Dávid sa dopytoval Hospodina (11. 04. 2021) On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov (09. 04. 2021) Tento biedny volal, a Hospodin počul a vyslobodil ... (07. 04. 2021)