Hospodin dokoná za mňa.

Žalm 138:8

V malom horskom hoteli vo Švajčiarsku v spoločenskej miestnosti stál klavír.

Dievčatko deň čo deň schádzalo do miestnosti a falošne vyklepávalo pieseň. Hosťom to už bolo na nevydržanie.

Jedného dňa prišiel do hotela hudobník, umelec. Keď dievčatko zase sedelo pri klavíri, vošiel do miestnosti a posadil sa vedľa neho a vždy, keď falošne udrelo, hudobník zakryl falošný tón nádhernou harmóniou. Dvere sa ticho otvárali a hostia jeden za druhým vchádzali so zatajeným dychom a načúvali čarovnej hudbe.

Keď dohrali, hudobník vzal dievčatko za ruku a povedal poslucháčom: „Za tento koncert môžete poďakovať tejto malej dáme.“

Milý čitateľ, i keď sa usiluješ o to najlepšie, tvojim blízkym je to často na nevydržanie, ale keď je pri tebe tvoj Spasiteľ, nesúzvuk tvojho života sa zmení na harmóniu večnej krásy.


On keď vodcom je a radcom mojím,
iste cieľ svoj nikdy neminiem;
a keď v žiaľoch nenadálych stojím,
vrúcnejšie sa k Nemu priviniem.
PS 307,4

Dr. Viera Roháčková
A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu (16. 10. 2021) Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platno ... (14. 10. 2021) Nemôžeš spraviť to isté? (12. 10. 2021)