Nemôžeš spraviť to isté?

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne.

Izaiáš 61:3

Nezažil si žiadne milosrdenstvo? Hoci by si prežíval temné obdobie, či dokážeš zabudnúť na hodinu, keď si stretol Ježiša a počul Jeho slová: „Nasleduj ma“? Zabudol si na úchvatný moment, keď rozlomil tvoje okovy, hodil tvoje reťaze na zem a povedal: „Prišiel som zlomiť tvoje putá a vyslobodiť ťa"? Alebo ak si zabudol na lásku svojho snúbenca, zaiste musí byť nejaký drahý medzník na ceste tvojho života, ešte nezarastený machom, na ktorom môžeš prečítať šťastnú spomienku Jeho milosti k tebe. Nikdy si nezažil trápenie podobné tomu, ktoré prežívaš, z ktorého ťa vytrhol? Nikdy pred tým si nebol biedny a On sa postaral o tvoje potreby? Nikdy si nemal ťažkosti, z ktorých ťa vyslobodil? Vstaň, zostúp k rieke svojho zážitku, natrhaj tŕstie a upleť z neho loďku, v ktorej tvoje dieťa - viera - môže bezpečne plávať v prúde.

Nezabudni čo Boh pre teba spravil, otoč strany svojej pamäti a premýšľaj nad dávnymi dňami.

Zabudol si na vrch Micár? Či sa Hospodin nikdy nestretol s tebou v Hermone? Nikdy si sa nevyšplhal na horu potešenia? Nikdy si nedostal pomoc v čase, keď si ju potreboval? Viem že áno. Vráť sa trošku a pozri na milosť, ktorej sa ti dostalo, a hoci teraz môže byť tma, rozsvieť svetlo minulosti. Zaskvie sa ti cez temnotu. Dôveruj Pánovi, kým nesvitne deň a tma neutečie.

„Pamätaj, ó Pane, na tvoju milosť a vľúdnosť, ktorá bola od nepamäti."

Charles Spurgeon
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (02. 07. 2022) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (30. 06. 2022) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (28. 06. 2022)