Deň končil silným dažďom a rastliny boli zbité búrkou až na zem

Vrátia sa a prebývať budú v mojej tôni, budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič.
Ozeáš 14:8

Deň končil silným dažďom a rastliny boli zbité búrkou až na zem.
Pozrel som sa na jednu rastlinku, ktorú som predtým obdivoval pre jej krásu a mal som ju rád, lebo lahodne voňala. Po neľútostnej búrke jej kvety zvädli, lupienky sa zavreli a zdalo sa, že sa jej sláva stratila. Pomyslel som si: „Asi budem musieť čakať do budúceho roka, aby som tieto kvety znovu uvidel.”

Keď noc prešla a slnko znovu zasvietilo, ráno dodalo silu mojej obľúbenej rastlinke. Svetlo sa pozrelo na rastliny a rastliny sa pozreli na svetlo. To bol kontakt a spoločenstvo a sila vošla do rastlín. Zdvihli hlávky, otvorili kalichy, znovu získali svoju slávu a zdali sa byť ešte krajšie ako predtým. Čudoval som sa, ako sa to stalo – tieto slabé rastlinky prišli do kontaktu s niečím oveľa silnejším a získali silu.

Neviem presne vysvetliť, ako sme schopní získať silu, aby sme slúžili a vytrvali v spoločenstve s Bohom, ale viem, že je to tak. Si v nebezpečenstve, že ťa zdolá ťažká a náročná skúška?

Potom hľadaj spoločenstvo s Kristom a získaš silu a schopnosť zvíťaziť, lebo Boh zasľúbil:
„Posilním ťa.” (Iz 41:10)


L. B. Cowman
z knihy Pramene v púšti
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (08. 10. 2017) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (06. 10. 2017) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (04. 10. 2017)