Ámos hovorí o „Božích postupoch” (Am 7:1)

Nech je ako dážď, ktorý padá na pokosenú lúku.
Žalm 72:6

Náš Kráľ má mnohé kosy a stále ich používa, aby kosil Svoje trávniky. Zvonivý zvuk osličky o kosu predpovedá, že budú zoťaté nespočetné steblá trávy, sedmokrások a iných kvetov. A tak aké boli krásne ráno, budú o niekoľko hodín ležať vo vyblednutých riadkoch.

V ľudskom živote sa snažíme smelo stáť pred kosou bolesti, pred nožnicami sklamania a kosákom smrti. A tak ako nie je možné vypestovať zamatový trávnik bez opakovaného kosenia, tak nie je možné rozvíjať život vyrovnaný, citlivý, láskavý a súcitný k iným bez toho, aby sme vytrvali, keď pôsobia Božie kosy.
Premýšľajme, ako často Božie slovo prirovnáva ľudí k tráve a Božiu slávu k jej kvetom.
Ale keď je tráva skosená, keď všetky nežné stebielka krvácajú a keď sa zdá, že bezútešnosť vládne tam, kde kedysi kvitli kvety, vtedy nastáva vhodný čas, aby padal Boží dážď ako lahodná spŕška, taká jemná a teplá.

Milá duša, Boh ťa kosí. Vo chvíli a potom znovu prichádza k tebe Kráľ so Svojou ostrou kosou.

Ale neobávaj sa Jeho kosy – lebo je isté, že za ňou bude nasledovať dážď.

F. B. Meyer
Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (04. 02. 2018) Boh si vyberá ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť (02. 02. 2018) ... ale vás zase uvidím, a vaše srdce sa bude rado ... (31. 01. 2018)