I neuvoď nás do pokušenia, [ale zbav nás zlého]!

Lukáš 11:4

To, čo máme hľadať, alebo čomu sa máme vyhýbať v modlitbe, to by sme mali rovnako hľadať alebo mali sa tomu vyhýbať v živote.

Preto by sme sa veľmi vážne mali vyhýbať pokušeniu. Kráčajme tak obozretne po ceste poslušnosti, aby sme nikdy nepokúšali diabla k tomu, aby nás pokúšal. Nemáme vstupovať do húštiny, hľadajúc leva. Draho by sme za to mohli zaplatiť. Tento lev nám môže skrížiť cestu alebo vyskočiť na nás z húštia, ale my ho nikdy nemáme hľadať. Ten, ktorý sa s ním stretne, hoci by aj zvíťazil, nájde ťažký boj. Kresťan sa má modliť, aby bol ušetrený od tohto stretnutia. Náš Spasiteľ, ktorý vedel, čo pokúšanie znamená, vážne napomína svojich učeníkov:

„Modlite sa, aby ste neboli pokúšaní.“

Ale robiac čo robíme, budeme pokúšaní. Preto sa modlíme „zbav nás zlého“. Boh mal Syna bez hriechu, ale nemá žiadneho syna, ktorý by nebol pokúšaný. Človek sa rodí do problémov a kresťan sa rodí do pokušenia. Neustále musím byť na stráži pred Satanom. On, ako zlodej, nedáva vedieť, kedy príde. Veriaci, ktorí majú skúsenosť so spôsobmi Satana, vedia, že ako v určitých obdobiach môžeme očakávať pochmúrne počasie, sú aj obdobia, keď Satan zvykne útočiť. A tak vtedy kresťan ešte obozretnejšie stojí na stráži pre strach z nebezpečenstva. A nebezpečenstvo je odvrátené tým, že je pripravený. Prevencia je lepšia ako liečba. Je lepšie byť tak dobre vyzbrojený, že diabol na teba nezaútočí, ako znášať nebezpečenstvá boja, hoci aj by si z neho vyšiel ako víťaz.

Modli sa, aby si nebol pokúšaný a ak pokušenie bude dovolené, aby si bol zbavený zlého.

Charles Spurgeon
Vstaňte a choďte! (01. 04. 2021) Navzájom sa modlite za seba (30. 03. 2021) Vždy sa modlite (28. 03. 2021)