K zomierajúcemu prišiel farár a upomínal ho na veci týkajúce sa spasenia, ktoré hovoril vo svojich kázňach

„Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa?... Tak teda viera je z počutia a počutie skrze
slovo Božie.”
List Rímskym 10:14,17

K zomierajúcemu prišiel farár a upomínal ho na veci týkajúce sa spasenia, ktoré hovoril vo svojich kázňach.
Chorý mu povedal: „Pán farár, ja som nepočul ani jednu vašu kázeň.” „Ako to? Veď po tridsať rokov ste bývali v kostole skoro každú nedeľu.” „To je pravda,” povedal chorý, „ale akonáhle som si sadol do lavice, hneď som začal rozmýšľať o zveľadení svojho obchodu, a tak som nevypočul ani jednu vašu kázeň.”

Či aj tebe nejde Božie slovo ponad hlavu, i keď si ho denne čítaš? A keď prídeš ku bráne večnosti, či tam nezastaneš s hrôzou ako cudzinec? Alebo zastaneš ako omilostený hriešnik obmytý svätou Baránkovou krvou?

Čo ti Pán dnes povedal zo Svojho slova?

Poď, dieťa milé! Ten sladký hlas
i teba volá; poď, kým je čas!
Kto vie či zajtra ozve sa zas?
Ó, nemeškaj, len poď!

PS 318, 2

Dr. Viera Roháčková
I neuvoď nás do pokušenia, [ale zbav nás zlého]! (29. 11. 2017) ... v utíšení sa a dúfaní bude vaša sila ... (27. 11. 2017) Dávid sa dopytoval Hospodina (25. 11. 2017)