PRIESTORY NA PRENÁJOM

V tejto časti sú zverejnené informácie o voľných kanceláriách a skladových priestoroch na prenájom v budove Evanjelického domu starostlivosti. Budova sa nachádza 400 metrov od budovy Národnej rady SR a Bratislavského hradu.

Ponuka kancelárskych priestorov na prenájom:

Momentálne nie sú žiadne voľné priestory k dispozícii. Pre informácie o budúcich možnostiach prenájmu kontaktujte kanceláriu Spoločnej hospodárskej správy – hospodarskasprava(at)ecavba.sk

Ponuka seminárnych miestností na prenájom:

  • na druhom nadzemnom podlaží v Bloku B ponúkame k dispozícii na prenájom dve pôsobivé seminárne miestnosti na stretnutia, rokovania a školenia. Každá miestnosť má výmeru 52 m2, vhodné sú pre skupiny od 5 do 25, prípadne 30 účastníkov. Použitie dataprojektora, premietacieho plátna a Wifi je v cene. Ohľadne ceny a rezervácie kontaktujte http://www.diakonia.sk/sed-bratislava-domov-socialnych-sluzieb/