Evanjelický dom starostlivosti,
Partizánska 2, 811 03 Bratislava


Oddelenie Spoločná hospodárska správa:
Cirkevné zbory – Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Dúbravka a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska zriadili pre správu budov v podielovom spoluvlastníctve:
Areál Evanjelického domu starostlivosti (Partizánska 2 a Palisády 27),
Jozefská 6 a Jozefská 4,
Panská 8,
Zámočnícka 7 a Zámočnícka 10,
byty na ulici Palisády 53 (12 bytov z 15tich)
jeden byt na ulici Mateja Bela 2
ontaktné miesto:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska
Oddelenie Spoločná hospodárska správa
Partizánska 2
811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 207 604 54
E-mail: hospodarskasprava[at]ecavba.sk
Kancelária Oddelenia Spoločná hospodárska správa sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží so vstupom cez blok B (vchod cez schodisko od kaviarne Scherz z ulice Palisády), zvonček: Spoločná hospodárska správa.

Úradné hodiny: pondelok – piatok: 8.30 – 14.30. V čase mimo úradných hodín nás kontaktujte telefonicky alebo emailom

Pracovníci SHS:
Martin Kováč, riaditeľ SHS, e-mail: riaditel[at]ecavba.sk, mobil: 0905 269 078
Nora Lovászová, správa budov a kancelária SHS, e-mail: hospodarskasprava[at]ecavba.sk, mobil: 0905 283 172
Maroš Oleár, finančný analytik a účtovníctvo, financie[at]ecavba.sk

Na adrese SHS sa eviduje, vybavuje a archivuje aj agenda zaniknutého Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava (zanikol 15.2.2013)


Správca ubytovacieho zariadenia(internát) a ubytovanie:
hospodarskasprava[at]ecavba.sk

Riaditeľ domova sociálnych služieb pre seniorov (SED)
Mgr. Beata Dobová – info[at]sedba.sk, 00421 907 830 684

Vrátnica: 00421/220 760 435