V ktorom sme sa stali dedičmi.

Efezským 1:11

Keď sa Ježiš za nás obetoval, dal nám práva a privilégiá, ktoré mal On.

A tak teraz, hoci ako večný Boh mal práva, aké žiadne iné stvorenie nemohlo ani predstierať že má, Ježiš, Prostredník, predstaviteľ zmluvy milosti nemá žiadne dedičstvo, ktoré by sme nemali aj my. Všetky úžasné dôsledky Jeho poslušnosti až k smrti sú spoločným bohatstvom všetkých, ktorí sú v ňom, a pre ktorých učinil vôľu Otca. Vstúpil do slávy, ale nie sám pre seba, pretože je napísané: „vošiel za nás Ježiš ako predchodca". Židom 6:20 Stojí v Božej prítomnosti? – „zjavil sa pred Bohom ako náš zástanca". Židom 9:24 Zváž toto, veriaci.

Vďaka sebe nemáš žiadne právo na nebo, tvoje právo leží v Kristovi. Ak si bol omilostený, je to vďaka Jeho krvi. Ak si bol ospravedlnený, je to skrze jeho spravodlivosť. Ak si bol posvätený, je to preto, že On je tvojím posvätením. Ak si bol zadržaný od pádu, je to preto, že bol si chránený v Kristu.

A keď na konci budeš dokonalý, bude to skrze Neho.

Ježiš je teda vyvýšený - pretože v Ňom je všetko a všetko je skrze Neho. Naše dedičstvo je teda zabezpečené - v Ňom bolo získané. Každé požehnanie je lepšie i samo nebo jasnejšie, pretože je to Ježiš náš Milovaný, v ktorom sme dostali všetko. Kto teda odhadne to, čo nás čaká? Zváž na váhach bohatstvo v Kristovi a spočítaj Jeho poklady a potom posúď, aké bohatstvo čaká svätých. Dosiahni na dno mora radosti v Kristovi a potom sa pokús pochopiť blaženosť, ktorú Boh pripravil pre tých, ktorí Ho milujú. Pozri na hranice Kristovho vlastníctva a potom snívaj o dedičstve, ktoré čaká na Jeho vyvolených.

„Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží."

Charles Spurgeon
Hospodin - naša spravodlivosť. (14. 02. 2018) Čo bolo dôvodom ich chvál? (12. 02. 2018) V ktorom sme sa stali dedičmi. (10. 02. 2018)