Priateľ kráľa Alexandra Veľkého ho žiadal o pomoc

“Nech je, ó, Hospodine, tvoja milosť nad nami, jako očakávame na teba.”
Žalm 33:22

Kráľ mu podpísal nevyplnenú poukážku a poslal ho k svojmu pokladníkovi. Keď potom predložil poukážku pokladníkovi s ohromnou sumou, ten sa ju zdráhal vyplatiť a išiel s ňou ku kráľovi. Kráľ mu povedal: „Vyplať! Robí mi to česť, že verí v moje veľké bohatstvo.”

Aj my robíme česť nášmu Pánovi, keď si pýtame veľké veci týkajúce sa Jeho kráľovstva, lebo keď nám dal Svojho Syna, akoby nám potom s Ním nedaroval i všetko ostatné?

Bude dnes tvojou najväčšou radostnou istotou veľké vykúpenie skrze smrť Božieho Syna? A je toto vždy tvojou najväčšou radosťou?

Ak áno, potom si Božím dieťaťom a máš nárok na všetko, čo je Jeho.

Ja verím, ortieľ spasenia že aj nado mnou vyrknul Pán.
Verím, že obeť zmierenia zaistí vstup mi v neba stan.
Bárs bijú hromy, zúri žiaľ, nezúfam, Boh mi Syna dal.
PS 346, 1

Dr. Viera Roháčková
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (02. 07. 2022) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (30. 06. 2022) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (28. 06. 2022)