Prevalili sa cezo mňa všetky Tvoje príboje a vlny

Žalm 42:8


Sú to JEHO vlny, čo sa cez nás prevalili
a skryli Jeho tvár v zadúšajúcej spŕške a penách
ale aj vlny, čo cestu pred nami rozprestreli
a do nebeského domova nesú nás.

Sú to JEHO vlny, On sám, naša bezpečná útecha
kráča po vlnách a tíši náš strach, našu triašku;
aj vlny, čo prichádzajú na naše volanie a sú bez echa,
kde v osamelom tichu nik nie je nablízku.

Sú to JEHO vlny, v ktorých zápasíme o pokoj,
sú hnané víchrom a neprestávajú besnieť,
zatiaľ čo v hĺbke je rozruch a nepokoj,
vlny utíchnu na Jeho slovo hneď.

Sú to JEHO vlny, aj keď rozdelili
pred nami more, a my máme ísť,
tu znovu prudké vlny proti nám sa prevalili,
no my sme na ceste, po ktorej sa dá prejsť.


Sú to JEHO vlny, cez ktoré nás usmerňuje,
On zasľúbil, že nás povedie i podoprie,
to Jeho láska všetko dokazuje
a do prístavu istoty nás dovedie.

Annie Johnson Flint

Stoj pevne na mieste, kde ťa tvoj drahý Pán postavil a tam pracuj najlepšie, ako vieš.
Boh nám posiela skúšky a testy a rozprestiera pred nami náš život, akoby to bol náš protivník. Očakáva, že v ťažkom zápase budeme rásť do sily. Strom, ktorý rastie tam, kde divé vetry skrúcajú jeho vetvy a ohýbajú jeho kmeň, až ho idú zlomiť, je obyčajne oveľa pevnejšie zakorenený ako strom, ktorý rastie v uzavretom údolí, kde búrky nikdy neprinášajú napätie a tlak.
Presne toto platí aj v živote človeka.

Najsilnejší a najväčší charakter vyrastie v problémoch.


L. B. Cowman
z knihy Pramene v púšt
Priateľ kráľa Alexandra Veľkého ho žiadal o pomoc (05. 05. 2021) Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a ... (03. 05. 2021) Ježiš Kristus vo Svojej ľudskosti cítil potrebu b ... (01. 05. 2021)