Pochybovač! Často hovoríš: „Mám strach, či sa dostanem do neba”

„Už mi je prichystaný veniec spravodlivosti.”
2 Timoteovi 4:8

Neboj sa! Všetok ľud Boží tam vstúpi. Milujem zvláštny výrok umierajúceho muža, ktorý vykríkol: „Nebojím sa, pretože idem domov. Všetko už som poslal predo mnou. Boží prst je na závore mojich dverí a ja som pripravený na jeho príchod.” „Ale,” povedal jeden, „ani trochu sa nebojíš, že by si mohol stratiť svoje dedičstvo?” „Nie,” odpovedal muž, „nie, je jeden veniec v nebi, ktorý anjel Gabriel nemôže nosiť, nesedel by na žiadnej inej hlave okrem mojej. Je jeden trón v nebi, na ktorom by Apoštol Pavol nemohol sedieť, lebo bol vyrobený pre mňa a ja na ňom budem sedieť.” Ó kresťan, aká radostná myšlienka! Tvoj podiel je zabezpečený, „zostáva teda odpočinok”. „Ale nemôžem ho stratiť?” Nie, je to dedičstvo. Ak som dieťa Božie, nestratím ho. Je moje tak bezpečne, ako keby som tam už bol.

Poď so mnou, veriaci, posaď sa so mnou na vrchu Nebo a pozri na zasľúbenú krajinu.

Vidíš tú riečku smrti trblietajúcu sa v slnečnom svetle a za ňou veže večného mesta? Vidíš tu šťastnú krajinu a všetkých jej radostných obyvateľov? Vedz teda, že ak by si mohol preletieť ponad ňu, videl by si napísané na jednom z mnohých príbytkov: „Toto je pripravené pre tohoto, uschované pre teba. Bude vynesený do neba, aby mohol navždy prebývať s Bohom.” Úbohý pochybovač, pozri na to dobré dedičstvo. Je tvoje. Ak veríš v Pána Ježiša, ak si oľutoval hriech, ak si bol obnovený v srdci, si jeden z Božieho ľudu a je miesto pripravené pre teba, veniec uložený pre teba a harfa špeciálne poskytnutá tebe. Nik iný nebude mať tvoj podiel. Je pripravený v nebi pre teba.

A zakrátko to uvidíš, pretože keď budú zhromaždení všetci vyvolení, nebudú žiadne tróny slávy prázdne.

Charles Spurgeon
Priateľ kráľa Alexandra Veľkého ho žiadal o pomoc (05. 05. 2021) Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a ... (03. 05. 2021) Ježiš Kristus vo Svojej ľudskosti cítil potrebu b ... (01. 05. 2021)