Na prelome dvadsiateho storočia stála oceľová tyč asi 5 €

„Urobím ťa ostrým smykom, novým a mnohozubým.”
Izaiáš 41:15

Na prelome dvadsiateho storočia stála oceľová tyč asi 5 €.

Ale keď bola ukutá do podkovy, stála 10 €, keď z nej urobili ihly, cena sa zdvihla na 350 €. Keď z nej urobili čepele malých vreckových nožov, cena bola 32 000 € a keď urobili pružiny do hodín, cena vzrástla na 250 000 €. To, že oceľová tyč vydržala tvrdosť opracovávania, zvýšilo jej hodnotu. Čím viac bola formovaná, kovaná, čím viac prechádzala ohňom, bola tepaná, búšili do nej a leštili ju, tým vyššia bola jej cena.

Túto podobnosť môžeme použiť, aby sme sa utíšili a upokojili a aj dlho trpeli, lebo tí, čo najviac trpia, aj najviac získajú.

Práve skrze utrpenie Boh dosahuje, že Mu prinášame viac chvály a stávame sa požehnaním pre iných.
Výber

Pane, daj Tvojmu sluhovi trpezlivosť, aby mlčal
a celú Tvoju vôľu pokorne prijal;
daj mi odvahu podstúpiť riziko v utíšení
držať sa Tvojej ruky, ktorá nikdy nezraní;
i múdrosti, ktorá ma nenechá iste,
ale povedie ma po mojej ceste.
Daj,Pane, lásku, ktorá teraz sužuje,
ale že do odpočinku prídem, vie.

Náš život je veľmi tajomný. Vlastne by sa vôbec nedal vysvetliť, ak by sme neverili, že Boh nás pripravil pre udalosti a služby, ktoré ležia neviditeľné za závojom večného sveta – kde sa od duší ako od kalenej ocele bude vyžadovať zvláštna služba.

Čím ostrejšie sú nože Majstra, tým jemnejšia a krajšia je Jeho práca.

L. B. Cowman
z knihy Pramene v púšti
Nikdy nie sme z dosahu pokušenia (14. 09. 2021) Ale ja sa modlím (12. 09. 2021) Nepadol ani jeden zo všetkých Jeho vzácnych sľubov (10. 09. 2021)