Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek a všade

To boli hrnčiari a obyvatelia Netáimu a Gedéry. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.
1. kniha kronická 4:23

Môžeme byť povolaní, aby sme Mu slúžili na najmenej pravdepodobných miestach a za najnepriaznivejších podmienok. Môže to byť na vidieku alebo v prírode, ďaleko od mnohých Kráľových aktivít v meste. Alebo to môže byť medzi „rastlinami a živými plotmi” každého druhu - ktoré nám prekážajú, obkolesujú nás a blokujú našu cestu. Možno budeme jedným z „hrnčiarov” s rukami plnými rôznych hrnčiarskych výrobkov, ktorými budeme vykonávať naše denné úlohy.

Na tom nezáleží! Kráľ, ktorý nás tam postavil, príde a bude prebývať s nami. Ploty a prekážky sú pre nás dobré, v opačnom prípade ich On rýchle odstráni. Keď sa aj zdá, že blokujú našu cestu, či tam nestoja aj preto, aby nás chránili?

A čo sa týka hrnčiarskych výrobkov – On ich vidí ako vhodné pre naše ruky a je to „Jeho práca” pre dnešok.

Frences Ridley Havergal
Hospodin - naša spravodlivosť. (14. 02. 2018) Čo bolo dôvodom ich chvál? (12. 02. 2018) V ktorom sme sa stali dedičmi. (10. 02. 2018)