Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ

Budem ich Bohom.
Jeremiáš 31:33

Aby si mohol byť šťastný, potrebuješ niečo, čo ťa uspokojí a nie je toto dosť? Ak by si mohol naliať tento sľub do pohára, nevyznal by si spoločne s Dávidom: „Moja čaša preteká”? Mám viac ako by si mohlo moje srdce priať. Ak je toto naplnené, ak platí: „Ja som tvoj Boh”, nie si už vlastníkom všetkého? Túžba je nenásytná rovnako ako smrť, ale On, ktorý naplnil všetko vo všetkom, ju dokáže nasýtiť. Kto môže zmerať veľkosť našich prianí? Ale nezmerateľné bohatstvo Božie ich dokáže naplniť tak, že pretekajú. Pýtam sa ťa, chýba ti niečo, ak máš Boha? Chceš čokoľvek viac ako Boha? Nie je dostatok všetkého u Neho, dosť na tvoje uspokojenie, ak by aj všetko ostatné zlyhalo? Ale ty chceš viac ako len tiché uspokojenie, ty túžiš po úchvatnom potešení. Poď duša, tu je hudba hodná neba tebe daná do vlastníctva, pretože Boh je Tvorca neba.

Ani všetka hudba fúkaná z nástrojov alebo ťahaná zo živých strún nevydá takú melódiu ako sladký prísľub: „Ja budem ich Bohom.”

Tu je hlboké more blaženosti a bezbrehý oceán potešenia. Poď, vykúp v ňom svoju dušu. Plávaj celé veky a nenájdeš breh. Potápaj sa v priebehu večnosti a nenájdeš dno. „Ja budem ich Bohom.” Ak ti toto nerozžiari oči a nerozbúcha srdce blaženosťou, potom iste tvoja duša nie je v dobrom stave. Ale ty, ktorý chceš viac ako len prítomné potešenia – ty, ktorý túžiš po niečom, do čoho môžeš vložiť svoju nádej, v čo viac sa môžeš nádejať, ako v naplnenie veľkého prísľubu: „Ja budem ich Bohom”? Toto je majstrovské dielo spomedzi všetkých sľubov, radovanie sa z neho prináša nebo na zem a vytvorí nebo v nebi. Ži vo svetle svojho Pána a nechaj svoju dušu vždy byť unesenú Jeho láskou. Prijmi blaženosť, ktorú ti prináša podiel na tomto.

Ži toto výhradné právo, ktoré ti bolo dané a raduj sa nevýslovnou radosťou.

Charles Spurgeon
Hospodin - naša spravodlivosť. (14. 02. 2018) Čo bolo dôvodom ich chvál? (12. 02. 2018) V ktorom sme sa stali dedičmi. (10. 02. 2018)