K večeru sa holubica vrátila k nemu.

1. Mojžišova 8:11

Požehnaný buď Pane za milosť ďalšieho dňa.

K môjmu Ochrancovi pozdvihujem pieseň vďaky. Holubica nenašla odpočinku mimo archy a tak sa k nej vrátila. Moja duša sa učí dnes viac ako kedykoľvek, že nenájde uspokojenie v pozemských veciach - jedine v Bohu nájde odpočinutie. Moja práca, môj majetok, moja rodina, moje poznanie, to všetko je dobré, ale nemôže naplniť túžbu mojej duše. „Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil." Bola neskorá hodina končiaceho dňa, keď sa ustatá holubica vrátila k pánovi. Ó Pane, umožni mi dnes vrátiť sa opäť k Ježišovi. Nemala síl stráviť noc lietaním a ani ja nemôžem byť čo i len ďalšiu hodinu preč od Ježiša, odpočinku môjho srdca, domova mojej duše.

Nepristála na streche archy, ale prišla k nemu.

Rovnako moja duša túži po nahliadnutí do tajomstiev Pána, preniknutí do pravdy, vstúpení do toho čo je zahalené závojom, v úplnosti dosiahnuť Milovaného. K Ježišovi musím prísť, moja duša nemôže zostať bez blízkosti Jeho vzťahu. Požehnaný Pane Ježiši, buď so mnou, odkry sa a zostaň so mnou celý deň, aby som bol stále s Tebou. Všimol som si, že holubica priniesla olivovú ratolesť, spomienku na minulý deň a predpoveď do budúcnosti. Mám ja niečo, čo by som priniesol domov? Žiadny prísľub a závdavok lásky? Áno Pane, predkladám ti poďakovanie za láskavé milosrdenstvo, ktoré je nové každé ráno a čerstvé každý večer.

Načiahni svoju ruku a prikry Tvoju holubicu v Tvojom objatí.

Charles Spurgeon
Hospodin - naša spravodlivosť. (14. 02. 2018) Čo bolo dôvodom ich chvál? (12. 02. 2018) V ktorom sme sa stali dedičmi. (10. 02. 2018)