Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná

Evanjelium podľa Jána 16:24

Počas americkej občianskej vojny mal jeden muž syna, ktorý bol odvedený do armády Únie.

Otec bol bankárom a hoci dal synovi súhlas, zdalo sa, že mu to zlomilo srdce, keď ho nechal odísť.

Keď už bol syn preč, začal sa veľmi zaujímať o zlú situáciu vojakov a kedykoľvek uvidel niekoho v uniforme, jeho srdce mu vyšlo v ústrety, akoby v myšlienkach videl svojho drahého syna. Často na úkor svojej práce začal míňať čas aj peniaze na vojakov, ktorí sa vrátili domov zmrzačení. Priatelia ho prosili, aby takto nezanedbával biznis a nemíňal toľko času a peňazí na vojakov. Tak sa rozhodol vzdať sa toho a poslúchnuť radu priateľov.

Avšak keď sa takto rozhodol, do banky prišiel mladík vo vyblednutej a ošúchanej uniforme.

Podľa zranení na tvári a rukách sa dalo ľahko usúdiť, že bol vo vojenskej poľnej nemocnici. Úbohý mladík šmátral vo vrecku, aby niečo našiel, keď ho bankár zbadal. Pochopil, prečo vojak prišiel do banky, a tak mu povedal: „Milý priateľ, dnes ti nemôžem pomôcť. Som mimoriadne zaneprázdnený. Budeš sa musieť vrátiť na veliteľstvo, kde sa dôstojníci o teba postarajú.”

Ťažko zranený vojak tam stále stál, akoby celkom nechápal, čo mu bankár povedal. Zase začal šmátrať po vreckách, až nakoniec vytiahol kus špinavého papiera. Položil ten zdrap pred bankára a ten čítal nasledovné slová písané ceruzkou:

Drahý otecko,
toto je jeden z mojich priateľov, ktorý bol zranený v poslednej bitke a prichádza z nemocnice. Priamo k tebe. Prosím, prijmi ho tak, ako by si prijal mňa.

Charlie


Všetky predchádzajúce bankárove rozhodnutia venovať sa len obchodu a nie vojakom sa rýchlo rozplynuli. Vzal mladíka do svojho nádherného domu, dal mu Charlieho izbu a stoličku pri jedálenskom stole. Staral sa o neho, až kým mu strava, oddych a láska nevrátili zdravie a potom ho poslal nazad do služby, aby znovu riskoval svoj život za zástavu vlasti.

Výber
Teraz uvidíš, čo urobím. (2M 6:1)
L. B. Cowman
z knihy Pramene v púšti
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (02. 07. 2022) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (30. 06. 2022) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (28. 06. 2022)