Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.

Rímskym 3:31

Keď je veriaci adoptovaný do Božej rodiny, jeho vzťah k ľudskej prirodzenosti a zákonu je ukončený.

Odvtedy je pod novými pravidlami, novou zmluvou. Veriaci, si Božie dieťa, tvojou prvou povinnosťou je byť poslušný nebeskému Otcovi. Nie si otrok, ale dieťa, a ako milované dieťa si predurčený k poslušnosti hoci aj k najslabšiemu Otcovmu želaniu, k najmenšiemu náznaku Jeho vôle. Vedie ťa Pán k naplneniu tvojho povolania? Je na tvoju škodu, ak ho zanedbávaš a si neposlušný Otcovi. Vedie ťa k hlbšiemu poznaniu Ježiša? Nie je tvojou radosťou robiť to? Nehovorí nám Ježiš: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach“?

Nepracujeme preto, že to prikazuje zákon, ale preto, že to prináša radosť nášmu Spasiteľovi, preto sa snažíme byť dokonale svätí.

Vedie svojich svätých k vzájomnej láske? Rob to nie preto, že tak hovorí zákon: „Miluj blížneho svojho," ale preto, že Ježiš hovorí: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania," a toto je prikázanie, ktoré vám dávam, „aby ste sa navzájom milovali." Bolo ti povedané, že máš dávať chudobným? Rob tak nie preto, že dávanie je bremenom, ktorému sa neodvážiš vyhnúť, ale pretože Ježiš učí: „Tomu, kto ťa prosí, daj." Hovorí Biblia: „Miluj Boha celým srdcom"? Pozri sa na prikázanie a odpovedz: „Ach prikázanie, Kristus ťa už splnil - nemusím ťa teda naplniť, aby som bol spasený, ale s radosťou ti budem poslušný, pretože Boh je môj Otec a ja som Jeho vlastníctvom, ktoré ja nespochybním." Nech Duch Svätý spraví naše srdcia poslušnými Ježišovej láske. Nech slová: „Voď ma cestou svojich prikázaní, lebo v tom mám záľubu," sú našou modlitbou.

Milosť je matkou a ošetrovateľkou svätosti, nie obhajcom hriechu.

Charles Spurgeon
K večeru sa holubica vrátila k nemu. (02. 07. 2022) Môžeme bývať „pri kráľovi v jeho službe” kdekoľvek ... (30. 06. 2022) Kresťan! Tu máš všetko, čo potrebuješ (28. 06. 2022)