Evanjelický dom starostlivosti


Dňa 28. marca 2015 dal zrealizovať správca budovy rez vybraných konárov stromu pred vchodom Palisády 27 v Bratislave z bezpečnostných dôvodov. Ťažké konáre presahovali nad trolejové vedenie, cestu a chodník, rovnako sa opierali o budovu, ktorej poškodzovali fasádu a balkóny. Rez umožnil, aby strom ďalej rástol vo vzpriamenej línii v bezpečnom tvare, rovnako ako ostatné susediace stromy, ktoré sa nachádzajú v predzáhradkách okolo budovy. Zabránilo sa tým bezprostrednému ohrozeniu životov ľudí prechádzajúcich v okolí a vzniku značnej škody na majetku. Viď fotografie stromu pred rezom.

Správca budovy Evanjelický dom starostlivosti–
Oddelenie Spoločná hospodárska správa

Obrazok nie je mozne nacitat Obrazok nie je mozne nacitat Obrazok nie je mozne nacitat